World bee day 20 mei 2023: to bee or not to bee

World Bee Day is wereldwijd uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen op initiatief van Slovenië. Het wereldwijde initiatief World Bee Day wordt in Nederland georganiseerd/gecoördineerd door Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting.

Over het initiatief van World Bee Day
Het publiek bewust maken van het belang van bijen en bijenteeltproducten en de bescherming van de bijen en de bijenteelt dragen bij aan armoedebestrijding, de uitroeiing van de honger en het behoud van een gezond milieu en de biodiversiteit ervan.

Bijen, als bestuivers, spelen een belangrijke rol voor de mensheid op het gebied van voedselvoorziening, voedselzekerheid en voeding, duurzame landbouw, biodiversiteit, matiging van de klimaatverandering en een gezond milieu.

Helaas hebben bijen de afgelopen jaren te maken gehad met toenemende bedreigingen; het publiek bewust maken van het belang van bijen kan en moet bijdragen aan het stimuleren van collectieve acties om hen en hun leefgebieden te beschermen.

Waarom 20 mei?
De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief.