Twee keer zoveel peulvruchten eten

Naast een faciliterende functie voor bedrijven en organisaties heeft Eiwitcampus Beers de ambitie om in de nabije toekomst een volwaardige Campus te ontwikkelen met een educatieve functie waar behalve gewerkt, ook gewoond kan worden. Vanuit dat oogpunt is kennisdeling een belangrijke pijler; zo helpen we elkaar verder! Ditmaal met informatie over plantaardige eiwitten vanuit magazine Wageningen World.

Boeren die op grote schaal eiwitrijke peulvruchten telen en consumenten die twee keer zoveel plantaardige eiwitten eten, dat is binnen zes jaar haalbaar. Tot die conclusie komen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, WUR en diverse andere partners in het plan Economically-Powered Protein Transition through Innovation in Chains (EPPIC). Adviesbureau Deloitte berekende dat de uitvoering 2,6 miljard euro aan economische activiteit katalyseert. Het plan is voorgedragen voor financiële ondersteuning van 96 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds.

Wie zich verder wil verdiepen in de eiwittransitie kan terecht bij het in maart verschenen boek Our Future Proteins. Dat biedt uiteenlopende visies op de toekomstige productie en consumptie van duurzame eiwitten. Meer dan 100 experts geven hierin hun visie op de transitie naar duurzame eiwitproductie en -consumptie. Hun visies beslaan een breed scala aan transitierichtingen, van een radicale heroverweging van eiwitproductiesystemen tot een pragmatische aanpak waarbij mondiale en lokale toeleveringsketens met elkaar in evenwicht worden gebracht. Door de verscheidenheid aan (soms uiteenlopende) perspectieven, krijgt de lezer een inkijkje in een dynamische transitie in volle gang.