ReByCo nieuwe deelnemer Eiwitcampus Beers

ReByCo vormt voor organisaties een nieuwe partner in het opwaarderen van organische reststromen. Hierdoor kunnen reststromen weer als ingrediënt gebruikt worden in een nieuw product, zolang de juiste afnemer gevonden wordt. Zo verhoogt ReByCo de waarde en circulariteit van reststromen en deze gedachtegang past mooi bij de missie van Eiwitcampus Beers. Gezamenlijk werken aan transities naar een duurzamere agrarische sector. 

Tijdens de productie van levensmiddelen en diervoeding ontstaan er reststromen die vaak nog waardevolle functionele nutriënten bevatten, die als basis kunnen dienen voor nieuwe producten. ReByCo (Recycle By-product Company) brengt reststromen in kaart, structureert ze in duidelijke profielen en verhoogt de waarde door ze te koppelen aan de geschikte afnemer. ReByCo valoriseert reststromen die ontstaan tijdens het productieproces en grondstoffen die hun initiële doel verloren zijn door bijvoorbeeld schade.