Open dag proeflocatie AgroProeftuin de Peel

Vrijdag 7 juli organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn welkom. 

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen of nieuwe teeltmethoden. Het zijn allemaal experimenten die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, aan verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.

De betrokken boeren zijn deze dag aanwezig om zelf toe te lichten met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn.