Nieuws

In the future, KI Beers must become a breeding ground for local entrepreneurship and knowledge development. With this progressive concept, the initiators want to contribute to the innovation of the countryside....

KI Beers moet in de toekomst een broedplaats worden voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling. Met dit vooruitstrevende concept willen de initiatiefnemers bijdragen aan de vernieuwing van het platteland....