Nieuws

Eiwitcampus Beers is a new center for innovation and education in the field of protein production. In the Land van Cuijk also called the "Protein Valley", the former artificial insemination station and Veelteelt museum has been transformed into a working and meeting place for various...

Beers. Ruim 1500 inwoners, een kleine 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Het is de plek die twee ondernemers uitkozen om te starten met een heuse eiwitcampus....

Beers. More than 1500 inhabitants, just 15 kilometers south of Nijmegen. This is the place two entrepreneurs have chosen to start a protein campus....

The Netherlands needs a new spatial perspective for agriculture. This is what the Board of Government Advisors states in an advisory report following the Brood en Spelen design competition....

Nederland heeft behoefte aan een nieuw ruimtelijk perspectief voor de landbouw. Dat stelt het College van Rijkadviseurs in een advies naar aanleiding van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen....

Een circulair productielandschap, dat zo veel mogelijk haar eigen reststromen benut: geen droombeeld maar een reëel scenario. Dat wordt aangetoond op proefboerderij Beers. Een boerderij waar de dieren een kringloop vormen met tilapia, insecten, eendenkroos, lupines en nieuwe gewassen....

A circular production landscape that utilizes its own residual streams as much as possible: not a dream but a real scenario. This is demonstrated on experimental farm Beers. A farm where the animals form a cycle with tilapia, insects, duckweed, lupines and new crops....