Nieuws

A suitable reallocation was searched for this location in 2019. In the new situation, the buildings will provide space for entrepreneurs, citizens, knowledge institutions and governments to collaborate and experiment in the field of transition of the primary sector....

A suitable reallocation was searched for this location in 2019. In the new situation, the buildings will provide space for entrepreneurs, citizens, knowledge institutions and governments to collaborate and experiment in the field of transition of the primary sector....

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector....

Stichting Arista Bee Research heeft zich gevestigd op Eiwitcampus Beers. Daarmee heeft de campus een eerste partij in huis met een directe link naar de agro- en foodsector. De volgende stap is een pilot voor een agro-zonnepark (Agro-PV)....

Eiwitcampus Beers is een nieuw centrum voor innovatie en educatie op het gebied van eiwitproductie. In het Land van Cuijk ook wel de "Protein Valley" genoemd, is het voormalige K.I. station en Veelteelt-museum getransformeerd tot een werk- en ontmoetingsplek voor diverse partijen....