Nieuws

De toenemende vraag naar hernieuwbare energievormen vraagt naast innovatie ook veel ruimte. Agri-Energiepark Bijsterhuizen aan de A73 bij Nijmegen heeft die ruimte optimaal benut waardoor er ruim 7.000 huishoudens van energie worden voorzien, maar het mist nog een energieke voedselproducent die op dit Agri-PV park...

The increasing demand for renewable energy sources not only requires innovation but also significant space. Agri-Energy Park Bijsterhuizen, located along the A73 near Nijmegen, has optimally utilized this space, providing energy to over 7,000 households. However, it is still lacking an energetic food producer willing...

De nieuwe Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking! Wat houdt deze wet in en wat betekent dat precies voor bijvoorbeeld ondernemers en bedrijven? Eén wet, één nieuw omgevingsloket en duidelijke procedures waarbij binnen de regels meer ruimte is voor initiatieven. Maar hoe wordt dit...

Multiphase Dryers and Basic Theory are included in the Food100 of 2023! The Food100 list consists of 100 sustainers, innovators, and catalysts who are working to improve our food system and contribute to addressing our climate and food challenges. Our partner, AgriFood Capital, created two...

Multiphase Dryers én Basic Theory staan in de Food100 van 2023! De Food100-lijst is een lijst die bestaat uit 100 verduurzamers, vernieuwers en aanjagers die ons voedselsysteem verbeteren en bijdragen aan het oplossen van onze klimaat- en voedseluitdagingen. Onze partner AgriFood Capital maakte twee mooie...

In addition to a facilitating function for companies and organisations, Eiwitcampus Beers has the ambition to develop a fully-fledged Campus in the near future with an educational function. From that point of view, knowledge sharing is an important pillar; this is how we help each...

Naast een faciliterende functie voor bedrijven en organisaties heeft Eiwitcampus Beers de ambitie om in de nabije toekomst een volwaardige Campus te ontwikkelen met onder andere een educatieve functie. Vanuit dat oogpunt is kennisdeling een belangrijke pijler; zo helpen we elkaar verder! Ditmaal met informatie...

Onze partner AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan toekomstbestendige kringlooplandbouw in uitvoering. Zou je hier wel eens meer over willen weten? Dat kan! Op 7 juli organiseren zij namelijk een open dag op hun proeflocatie in...

Our partner, AgroProeftuin de Peel, offers agricultural entrepreneurs and other innovators the opportunity to collaborate on the implementation of sustainable circular agriculture. Would you like to learn more about it? You can! On July 7th, they are organizing an open day at their experimental site...

World Bee Day was declared worldwide by the United Nations to draw attention to the importance of bees at the initiative of Slovenia. The global initiative World Bee Day is organized/coordinated in the Netherlands by Stichting Bijenvrienden and the Bijenstichting....