Nieuwe Omgevingswet 1 januari 2024 in werking

Na een uitgebreid voorbereidingsproces en jaren van uitstel, gaat het 1 januari 2024 gebeuren: de nieuwe Omgevingswet treedt werking. Wat houdt deze wet precies in en wat betekent dat voor ondernemers? Eén wet, één nieuw omgevingsloket en duidelijke procedures waarbij binnen de regels meer ruimte is voor initiatieven. Maar hoe wordt dit gehandhaafd voor al lopende activiteiten en reeds ingezette procedures? Uitgebreide informatie hierover is te vinden op Informatiepunt Leefomgeving via www.iplo.nl, maar hier ook alvast een kleine samenvatting.

De Omgevingswet vat de uitgebreide Nederlandse regelgeving, ondergebracht in veel verschillende wet- en regelgevingsdocumenten, over de fysieke leefomgeving samen in één allesomvattende wet. Het gaat dan om wetten en regels over milieubeheer, natuurbescherming, ruimtelijke ordening en ga zo maar door. In de komende jaren zullen onder de Omgevingswet de bestemmingsplannen die gemeentes nu hanteren, plaats moeten maken voor één integraal omgevingsplan per gemeente. Alle omgevingsplannen komen dan terecht in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat de geldende regelgeving op elk adres in Nederland via één digitaal platform beschikbaar is. In zo’n omgevingsplan staan dan niet alleen de regels met betrekking tot ruimtelijke ordening zoals die nu in het bestemmingsplan staan, maar er wordt een integrale benadering gehanteerd vanuit de gehele (kwaliteit van de) fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen dat in een toekomstig omgevingsplan bijvoorbeeld wel regels staan over verduurzaming van bouw of veehouderij, terwijl deze regels niet in een huidig bestemmingsplan thuishoren.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is niet alleen voor de (lokale) overheid van enorm belang, maar ook voor bedrijven! Mocht je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben, dan kan het zijn dat er onder de nieuwe Omgevingswet andere acties nodig zijn dan volgens het huidige recht. Met het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten is er namelijk al snel sprake van een bepaalde invloed op de (directe) leefomgeving en zal er dus gekeken moeten worden of daarvoor bepaalde acties volgens de wet vereist zijn. Hierbij kun je denken aan de verplichting tot het doen van een bepaalde melding bij de gemeente of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Waar in het huidige recht de regels voor verschillende soorten vergunningen of meldingen in verschillende wetten of regelingen staan, komen deze regels dus vanaf 1 januari 2024 samen in de Omgevingswet. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden, verbouwen of andere veranderingen wil doorvoeren, dan is het verstandig om (eventueel met een expert) te bekijken of de Omgevingswet invloed heeft op die toekomstige plannen of huidige situatie. Nieuwe plannen vallen sowieso onder de Omgevingswet, maar voor bepaalde al in gang gezette zaken geldt Overgangsrecht, zoals voor instrumenten die activiteiten regelen en handhavingsprocedures.

De Overheid legt de Omgevingswet ook uit door middel van een animatie: