Eiwitcampus Beers als werk van Kantoor Princen

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector. De circulaire proefboerderij is hierbij, in samenwerking met Agroproeftuin De Peel, naar voren gekomen als passend in dit overgangsgebied en fungeert als aanjager voor de transitie naar duurzame productie van dierlijke en plantaardige eiwitten.