Herontwikkeling KI Beers tot Eiwitcampus

Een bedrijvencentrum als broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food. Dat is het toekomstbeeld van het project voor de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) van het voormalige ki-station in Beers: een ‘Eiwitcampus’ voor het ontwikkelen en testen van nieuwe voedselproductiesystemen. Bij de ontwikkeling werkt eigenaar Marco Smits samen met architectenbureau Studio Marco Vermeulen en specialist buitengebied Raymond Derks (Derks Advies).

Beeld: Studio Marco Vermeulen