Ruimtelijke toekomstbeelden voor een nieuw voedselsysteem

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen in de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. Steeds meer mensen zien in dat we toe moeten naar een minder intensieve wijze van voedselproductie, die meer in harmonie is met het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Ook raakt de maatschappij ervan overtuigd dat boeren een beter perspectief nodig hebben en in veel gevallen een beter inkomen met minder hoge kapitaallasten. Onder boeren leeft ook de behoefte aan een hogere maatschappelijke waardering voor hun werk.