Circulaire boerderij Beers

Een circulair productielandschap, dat zo veel mogelijk haar eigen reststromen benut: geen droombeeld maar een reëel scenario. Dat wordt aangetoond op proefboerderij Beers. Een boerderij waar de dieren een kringloop vormen met tilapia, insecten, eendenkroos, lupines en nieuwe gewassen.

Beeld: Studio Marco Vermeulen