Eiwitcampus beers

Ontdek de Eiwitcampus

Eiwitcampus Beers is een facilitair bedrijf waar grensverleggende bedrijvigheid in de agro-food sector, met name op het gebied van eiwitproductie en circulaire landbouw, de ruimte krijgt. De Campus, gelegen op een landelijke, historische locatie in het Land van Cuijk, is een broedplaats waar bedrijven en organisaties enthousiast werken aan duurzame, toekomstbestendige voedselproductie-systemen. Afzonderlijk van elkaar, maar ook mét elkaar!

 

Energieke voedselproducenten mét goed plan uit regio Nijmegen?

De toenemende vraag naar hernieuwbare energievormen vraagt naast innovatie ook veel ruimte. Agri-Energiepark Bijsterhuizen aan de A73 bij Nijmegen heeft die ruimte optimaal benut waardoor er ruim 7.000 huishoudens van energie worden voorzien, maar het mist nog een energieke voedselproducent die op dit Agri-PV park de uitdaging aan wil gaan. Ben jij of ken jij die persoon of organisatie? Lees dan snel verder!

Energetic food producers with a solid plan from the Nijmegen region?

The increasing demand for renewable energy sources not only requires innovation but also significant space. Agri-Energy Park Bijsterhuizen, located along the A73 near Nijmegen, has optimally utilized this space, providing energy to over 7,000 households. However, it is still lacking an energetic food producer willing to take on the challenge at this Agri-PV park. Are you or do you know someone or an organization fitting this description? Then read on!

Nieuwe Omgevingswet 1 januari 2024 in werking

De nieuwe Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking! Wat houdt deze wet in en wat betekent dat precies voor bijvoorbeeld ondernemers en bedrijven? Eén wet, één nieuw omgevingsloket en duidelijke procedures waarbij binnen de regels meer ruimte is voor initiatieven. Maar hoe wordt dit gehandhaafd voor al lopende activiteiten en reeds ingezette procedures?

Two participants from Eiwitcampus Beers in Food100!

Multiphase Dryers and Basic Theory are included in the Food100 of 2023! The Food100 list consists of 100 sustainers, innovators, and catalysts who are working to improve our food system and contribute to addressing our climate and food challenges. Our partner, AgriFood Capital, created two beautiful videos to surprise Merlijn Chardon (Multiphase Dryers) and Do Bongers (Basic Theory Fine Fermented Foods) with their nominations.

Twee deelnemers van Eiwitcampus Beers in Food100!

Multiphase Dryers én Basic Theory staan in de Food100 van 2023! De Food100-lijst is een lijst die bestaat uit 100 verduurzamers, vernieuwers en aanjagers die ons voedselsysteem verbeteren en bijdragen aan het oplossen van onze klimaat- en voedseluitdagingen. Onze partner AgriFood Capital maakte twee mooie video’s om Merlijn Chardon (Multiphase Dryers) en Do Bongers (Basic Theory Fine Fermented Foods) te verrassen met hun nominatie.

Eat twice as much plant-based protein

In addition to a facilitating function for companies and organisations, Eiwitcampus Beers has the ambition to develop a fully-fledged Campus in the near future with an educational function. From that point of view, knowledge sharing is an important pillar; this is how we help each other move forward! This time with information on plant proteins from Wageningen World magazine and the book Our Future Proteins.

Twee keer zoveel peulvruchten eten

Naast een faciliterende functie voor bedrijven en organisaties heeft Eiwitcampus Beers de ambitie om in de nabije toekomst een volwaardige Campus te ontwikkelen met onder andere een educatieve functie. Vanuit dat oogpunt is kennisdeling een belangrijke pijler; zo helpen we elkaar verder! Ditmaal met informatie over plantaardige eiwitten vanuit magazine Wageningen World en het boek Our Future Proteins.

Open dag proeflocatie AgroProeftuin de Peel

Onze partner AgroProeftuin de Peel geeft agrarische ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan toekomstbestendige kringlooplandbouw in uitvoering. Zou je hier wel eens meer over willen weten? Dat kan! Op 7 juli organiseren zij namelijk een open dag op hun proeflocatie in Zeeland. Meld je nu aan via hun website voor één van de thematische rondleidingen.

Open Day at AgroProeftuin de Peel Experimental Site

Our partner, AgroProeftuin de Peel, offers agricultural entrepreneurs and other innovators the opportunity to collaborate on the implementation of sustainable circular agriculture. Would you like to learn more about it? You can! On July 7th, they are organizing an open day at their experimental site in Zeeland. Register now through their website for one of the thematic tours.