Eiwitcampus beers

Ontdek de Eiwitcampus

In een sterk veranderende maatschappij staan we op het gebied van voedsel- en eiwitproductie voor een aantal uitdagingen: de wereldbevolking groeit snel en behoeftes van consumenten veranderen. De landbouwproductiesystemen bewegen daarin mee en zoeken een nieuwe, toekomstbestendige positie in een vragende markt. Moderne productiemethoden worden duurzamer en efficiënter, verouderde systemen verliezen langzaam hun bestaansrecht en nieuwe duurzame initiatieven worden ontwikkeld. Kortom, de wereld van agro en food beweegt zich volop en streeft naar een circulair productiesysteem.

Varken
Graan
Kippen
Lab
Bijen
Worms

Innovatie in eiwitproductie

Allereerst zorgt innovatie in eiwitten voor een gezond evenwicht in dierlijke en plantaardige eiwitproductie. Daarnaast is het belang van dit hoofdbestanddeel in onze voeding groot: plantaardige en dierlijke eiwitten zijn namelijk de bouwstenen van ons lichaam. Ze worden continu aangevuld en weer afgebroken en zijn daarom een belangrijk onderdeel van ons dieet. Eiwitcampus Beers richt zich daarom op innovatie in eiwitten! De campus fungeert als broedplaats waar bedrijven, organisaties en kennisinstellingen met elkaar kunnen samenwerken aan nieuwe, toekomstbestendige productiemodellen.

Eiwitproductie en meer op Eiwitcampus Beers

Het concept Eiwitcampus is een open innovatiemodel met een grensverleggende bedrijvigheid vanuit de gehele food- en agro sector. Naast nuttige, toepasbare innovaties in plantaardige eiwitproductie faciliteert Eiwitcampus Beers ook alle initiatieven op het gebied van (ontwikkeling van) kringlooplandbouw. Kringlopen die volgens eigenaar en initiatiefnemer Marco Smits en mede-ontwikkelaar Dim Boonstoppel overigens bij voorkeur op lokaal of regionaal niveau, maar ook op nationaal en Europees niveau, worden gesloten.

Daarnaast kan transitie binnen de landbouw heel goed samengaan met energietransitie. Ook dat laat Eiwitcampus Beers zien door de ontwikkeling van een Agro PV park op de campus, dat het opwekken van zonne-energie met de teelt van tuinbouwgewassen combineert. Tenslotte vormt grond als belangrijkste productiemiddel de basis in land- en tuinbouw. Eiwitcampus Beers heeft een partnerbedrijf in huis dat hier alles van af weet. Zij staan aan de basis van gezonde eiwitproductie door hun benadering van de bodem en het bodemleven.

Welkom op de Eiwitcampus!

Op de Eiwitcampus streven we naar de (door)ontwikkeling en verwerking van alternatieve bronnen voor plantaardige en dierlijke eiwitproductie als lupinen, neder-soja, algen, insecten en zelfs slakken. Niet alleen voor alternatieve eiwitproductie is ruimte, maar de Eiwitcampus biedt ook ruimte voor innovatie en onderzoek naar eiwitten voor de herontdekking van “oude” eiwitbronnen. Om economische of zelfs politieke redenen zijn bepaalde eiwitten uit het voedsellandschap verdwenen. Denk hierbij aan de productie van vlinderbloemigen als bonen, erwten en soja. Deze gewassen leveren niet alleen een hoge voedingswaarde, maar binden ook stikstof uit de lucht. Kringloop in de praktijk dus.

Zo dient de Eiwitcampus een doel, waarvan ook jouw organisatie deel uit kan maken. Of je nu op zoekt bent naar een kantoor, vergaderruimte, bedrijfsruimte of opslagruimte, laboratorium voor onderzoek naar eiwitten of juist grond om proeven op te doen. Eiwitcampus Beers biedt start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven talloze mogelijkheden om te experimenteren, ondernemen en ontwikkelen!

Ga jij graag aan de slag in een inspirerende, landelijke omgeving met een rijke landbouwhistorie of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Onze partners

In de media

eWoodz nieuwe partner Eiwitcampus Beers

Goed doet de moes- of bloementuin het als de bodem in perfecte conditie is. Een wormenhotel draagt daar op circulaire wijze aan bij. Tobias van Deursen uit Nijmegen bedacht eWoodz, een start-up die kant-en-klare pakketten voor wormenhotels levert.

Eiwitcampus Beers als werk van Kantoor Princen

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

Eiwitcampus Beers SROM

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

De druk op het elektriciteitsnet verlichten

Hoe kunnen we de druk op het elektriciteitsnet verlichten?

Bijenonderzoek en agrozonnepark op Eiwitcampus Beers

Stichting Arista Bee Research heeft zich gevestigd op Eiwitcampus Beers. Daarmee heeft de campus een eerste partij in huis met een directe link naar de agro- en foodsector. De volgende stap is een pilot voor een agro-zonnepark (Agro-PV).

Herontwikkeling KI Beers tot Eiwitcampus

Een bedrijvencentrum als broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food.

Landelijke (her)ontwikkeling in Beers biedt kansen voor vernieuwers in agro-food

Eiwitcampus Beers is een nieuw centrum voor innovatie en educatie op het gebied van eiwitproductie. In het Land van Cuijk ook wel de “Protein Valley” genoemd, is het voormalige K.I. station en Veelteelt-museum getransformeerd tot een werk- en ontmoetingsplek voor diverse partijen uit de agro-foodsector.

Platform Kringlooplandbouw

Beers. Ruim 1500 inwoners, een kleine 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Het is de plek die twee ondernemers uitkozen om te starten met een heuse eiwitcampus.

Ruimtelijke toekomstbeelden voor een nieuw voedselsysteem

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen in de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd.