Eiwitcampus beers

Ontdek de Eiwitcampus

Eiwitcampus Beers is een facilitair bedrijf waar grensverleggende bedrijvigheid in de agro-food sector, met name op het gebied van eiwitproductie en circulaire landbouw, de ruimte krijgt. De Campus, gelegen op een landelijke, historische locatie in het Land van Cuijk, is een broedplaats waar bedrijven en organisaties enthousiast werken aan duurzame, toekomstbestendige voedselproductie-systemen. Afzonderlijk van elkaar, maar ook mét elkaar!

 

Eiwitcampus Beers wil bedrijven helpen zich verder te ontwikkelen

Wij hebben Food+Agribusiness met veel plezier de ontwikkelingen op de campus laten zien! Ook Didy Arnold van TreeMania was van de partij, om uit te leggen wat zij vanaf de Eiwitcampus doen. Kijkt u met ons mee?

eWoodz nieuwe partner Eiwitcampus Beers

Goed doet de moes- of bloementuin het als de bodem in perfecte conditie is. Een wormenhotel draagt daar op circulaire wijze aan bij. Tobias van Deursen uit Nijmegen bedacht eWoodz, een start-up die kant-en-klare pakketten voor wormenhotels levert.

Eiwitcampus Beers als werk van Kantoor Princen

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

Eiwitcampus Beers SROM

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

De druk op het elektriciteitsnet verlichten

Hoe kunnen we de druk op het elektriciteitsnet verlichten?

Bijenonderzoek en agrozonnepark op Eiwitcampus Beers

Stichting Arista Bee Research heeft zich gevestigd op Eiwitcampus Beers. Daarmee heeft de campus een eerste partij in huis met een directe link naar de agro- en foodsector. De volgende stap is een pilot voor een agro-zonnepark (Agro-PV).

Herontwikkeling KI Beers tot Eiwitcampus

Een bedrijvencentrum als broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food.

Landelijke (her)ontwikkeling Beers kans vernieuwers agro-food

Eiwitcampus Beers is een nieuw centrum voor innovatie en educatie op het gebied van eiwitproductie. In het Land van Cuijk ook wel de “Protein Valley” genoemd, is het voormalige K.I. station en Veelteelt-museum getransformeerd tot een werk- en ontmoetingsplek voor diverse partijen.

Platform Kringlooplandbouw

Beers. Ruim 1500 inwoners, een kleine 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Het is de plek die twee ondernemers uitkozen om te starten met een heuse eiwitcampus.