Eiwitcampus beers

Ontdek de Eiwitcampus

In onze veranderende maatschappij staan we op het gebied van voedselproductie, en met name eiwitproductie, voor een groot aantal uitdagingen. De wereldbevolking blijft groeien, behoeftes van consumenten veranderen en het belang van duurzaam geproduceerde voeding, als onderdeel van een circulair systeem, wordt steeds meer onderkend. Landbouwproductiesystemen bewegen daarin mee en zoeken een toekomstbestendige positie binnen een sterk vragende markt.

Moderne productiemethoden worden efficiënter, natuurlijk kapitaal en reststromen krijgen een herwaardering en verouderde systemen verliezen langzaam bestaansrecht. Kortom, de agro-food wereld is volop in beweging en gaat uitdagingen aan.

Varken
Graan
Kippen
Lab
Bijen
Worms

Innovatie in eiwitproductie

Innovatie is noodzakelijk; in de eerste plaats voor het behouden van het evenwicht tussen dierlijke en plantaardige eiwitproductie. Dat we niet zonder eiwitten kunnen is duidelijk. Het belang van eiwit als hoofdbestanddeel in onze voeding is erg groot: plantaardige en dierlijke eiwitten zijn namelijk de bouwstenen van ons lichaam. Ze worden continu aangevuld en weer afgebroken en zijn daarom een belangrijk en terugkerend onderdeel van ons dieet. Eiwitcampus Beers richt zich op innovaties in eiwitproductie. De Campus fungeert als broedplaats waar bedrijven, organisaties en kennisinstellingen met elkaar kunnen samenwerken aan nieuwe, toekomstbestendige productiemodellen.

Eiwitproductie én meer op Eiwitcampus Beers

Het bedrijfsmodel Eiwitcampus is een open innovatiemodel met een grensverleggende bedrijvigheid voor de gehele agro- en foodsector. Naast nuttige, toepasbare innovaties op het gebied van plantaardige en dierlijke eiwitproductie, faciliteert Eiwitcampus Beers ook initiatieven die betrekking hebben op kringlooplandbouw. Kringlopen die volgens eigenaar en initiatiefnemer Marco Smits en mede-ontwikkelaar Dim Boonstoppel overigens op lokaal en regionaal, maar ook op nationaal en Europees niveau, gesloten kunnen worden.

Transitie of hervorming binnen de landbouw kan bovendien heel goed samengaan met de actuele energietransitie. Ook dat laat Eiwitcampus Beers binnenkort zien door middel van een Agro PV park dat gepland staat voor het komende jaar. Dit Agro PV park toont dat het opwekken van zonne-energie en de teelt van tuinbouwgewassen prima gecombineerd kan worden op één en hetzelfde oppervlak. Uiteraard is er op de Campus ook aandacht voor de grond als belangrijkste productiemiddel in land- en tuinbouw. Eiwitcampus Beers heeft een partnerbedrijf in huis dat hier alles van weet. Zij staan mede aan de basis van een gezonde plantaardige en dierlijke eiwitproductie door hun benadering van de bodem en het bodemleven.

.

Welkom op de Eiwitcampus!

Op de Eiwitcampus is alle ruimte voor ontwikkeling en verwerking van diverse bronnen van plantaardige en dierlijke eiwitproductie als lupinen, hop, boekweit, Nedersoja, algen, insecten en zelfs slakken. Daarnaast biedt de Eiwitcampus ook mogelijkheden voor innovatie, onderzoek en de teelt van “oude”, herontdekte eiwitbronnen. Om economische of zelfs politieke redenen zijn diverse vlinderbloemigen, waaronder bepaalde variëteiten aan bonen en erwten, namelijk uit het voedsellandschap verdwenen. Deze gewassen leveren niet alleen een hoge voedingswaarde, zelfs al in onbewerkte vorm, maar zij binden ook stikstof uit de lucht. Kringloop in de praktijk!

Zo dient de Eiwitcampus een doel, waarvan ook jouw organisatie deel kan uitmaken. Of je nu op zoekt bent naar een kantoor, vergaderruimte, bedrijfs- of opslagruimte, een laboratorium voor onderzoek of juist productiegrond om proeven op te doen. Eiwitcampus Beers biedt start-ups, scale-ups én gevestigde bedrijven talloze mogelijkheden om te experimenteren, ondernemen, en zich verder te ontwikkelen! Heb je een idee dat innovatief is binnen de agro-food sector, maar heeft het niet direct met eiwitproductie te maken? Ook dan ben je welkom!

Ga jij graag aan de slag in een inspirerende, landelijke omgeving met een rijke landbouwhistorie en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan eens contact met ons op!

Onze partners

In de media

Eiwitcampus Beers wil bedrijven helpen zich verder te ontwikkelen

Wij hebben Food+Agribusiness met veel plezier de ontwikkelingen op de campus laten zien! Ook Didy Arnold van TreeMania was van de partij, om uit te leggen wat zij vanaf de Eiwitcampus doen. Kijkt u met ons mee?

eWoodz nieuwe partner Eiwitcampus Beers

Goed doet de moes- of bloementuin het als de bodem in perfecte conditie is. Een wormenhotel draagt daar op circulaire wijze aan bij. Tobias van Deursen uit Nijmegen bedacht eWoodz, een start-up die kant-en-klare pakketten voor wormenhotels levert.

Eiwitcampus Beers als werk van Kantoor Princen

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

Eiwitcampus Beers SROM

Voor deze locatie is in 2019 gezocht naar een passende herbestemming. In de nieuwe situatie bieden de gebouwen ruimte aan ondernemers, burgers, kennisinstellingen en overheden die samenwerken en experimenteren op het gebied van de transitie van de primaire sector.

De druk op het elektriciteitsnet verlichten

Hoe kunnen we de druk op het elektriciteitsnet verlichten?

Bijenonderzoek en agrozonnepark op Eiwitcampus Beers

Stichting Arista Bee Research heeft zich gevestigd op Eiwitcampus Beers. Daarmee heeft de campus een eerste partij in huis met een directe link naar de agro- en foodsector. De volgende stap is een pilot voor een agro-zonnepark (Agro-PV).

Herontwikkeling KI Beers tot Eiwitcampus

Een bedrijvencentrum als broedplaats voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling op het gebied van agri en food.

Landelijke (her)ontwikkeling Beers kans vernieuwers agro-food

Eiwitcampus Beers is een nieuw centrum voor innovatie en educatie op het gebied van eiwitproductie. In het Land van Cuijk ook wel de “Protein Valley” genoemd, is het voormalige K.I. station en Veelteelt-museum getransformeerd tot een werk- en ontmoetingsplek voor diverse partijen.

Platform Kringlooplandbouw

Beers. Ruim 1500 inwoners, een kleine 15 kilometer ten zuiden van Nijmegen. Het is de plek die twee ondernemers uitkozen om te starten met een heuse eiwitcampus.